+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Archives - Březen 2014

26
Bře

Na čem stavíme NLP

Principy NLP jsou soubor jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa s cílem maximálně ji přiblížit praktickému způsobu myšlení. 1. Na tomto světě nikdy nejednáme přímo. Každý člověk si na základě svého smyslového vnímání a životní zkušenosti vytváří vlastní představu o světě, „vlastní mapu světa“, pomocí které myslí, plánuje, koná a …

26
Bře

Historie NLP

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu autoři metody jazykovědec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler s překvapením zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné až shodné modelové vzorce chování a zároveň zjistili, že tyto …

26
Bře

Co je to NLP?

NLP je výsledkem třicetiletého výzkumu, jak úspěšní profesionálové dosahují svého úspěchu. Moderní vzdělávací a rozvojová metoda. Vychází ze studia systémového modelu úspěšné mezilidské komunikace, úspěšného chování, schopností a postojů. Věda o lidské výtečnosti, věda o umění změny. S NLP docílíte toho, co vysoce výkonní lidé vědí: jak si vytvořit možnost volby, jak ovládat své vnitřní …