+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Poslední články

16
Kvě

Vysvětlení NLP modelových kroků a technik

Od Robbie Steinhouse Může NLP modelování sloužit jako nástroj pro osobní rozvoj? Ať už je vaše profese (nebo schopnost, kterou chcete rozvíjet) jakákoliv, můžete se dramaticky zlepšit tím, že se naučíte NLP modelování. Je to záměrný způsob, jak získat co nejvíce od lidí, kteří jsou už v něčem výjimečně dobří (vzory). Často se zlepšíme při …

16
Kvě

NLP principy

Chceme-li se více seznámit s NLP, důležitým pomocníkem nám budou principy. Už po přečtení a následném usazení nám mohou významně rozšířit vnímání okolního světa. Kdybychom si vzali jen a pouze principy NLP, zavedli je do našeho života … věřím, že se budou dít velké věci. Co to tedy jsou samotné principy NLP? Můžeme je chápat jako …

26
Bře

Na čem stavíme NLP

Principy NLP jsou soubor jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa s cílem maximálně ji přiblížit praktickému způsobu myšlení. 1. Na tomto světě nikdy nejednáme přímo. Každý člověk si na základě svého smyslového vnímání a životní zkušenosti vytváří vlastní představu o světě, „vlastní mapu světa“, pomocí které myslí, plánuje, koná a …

26
Bře

Historie NLP

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. Při řešení úkolu, modelovat vzorce chování a rozhodování úspěšných specialistů s cílem určit společné znaky úspěchu autoři metody jazykovědec John Grinder a matematik, počítačový odborník a terapeut Richard Bandler s překvapením zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné až shodné modelové vzorce chování a zároveň zjistili, že tyto …

26
Bře

Co je to NLP?

NLP je výsledkem třicetiletého výzkumu, jak úspěšní profesionálové dosahují svého úspěchu. Moderní vzdělávací a rozvojová metoda. Vychází ze studia systémového modelu úspěšné mezilidské komunikace, úspěšného chování, schopností a postojů. Věda o lidské výtečnosti, věda o umění změny. S NLP docílíte toho, co vysoce výkonní lidé vědí: jak si vytvořit možnost volby, jak ovládat své vnitřní …