+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Co je to NLP?

Co je to NLP?
26
Bře

NLP je výsledkem třicetiletého výzkumu, jak úspěšní profesionálové dosahují svého úspěchu.

Moderní vzdělávací a rozvojová metoda.
Vychází ze studia systémového modelu úspěšné mezilidské komunikace, úspěšného chování, schopností a postojů.
Věda o lidské výtečnosti, věda o umění změny.
S NLP docílíte toho, co vysoce výkonní lidé vědí: jak si vytvořit možnost volby, jak ovládat své vnitřní stavy a řídit své myšlení.

  • Neuro – všichni lidé mají nervovou soustavu a komunikují se světem prostřednictvím smys­lů;
  • Lingvistické – pro svůj vnitřní monolog a komunikaci s lidmi užívají jazyk;
  • Programování – pro dosahování cílů tvoří postupy, na základě kterých dosahují požadovaných výsledků.

Náš mozek a nervová soustava jsou programovatelné. Naučit se používat správná slova, vybírat správné způsoby myšlení a konání směřující k vašemu cíli není vůbec složité. NLP je moderní způsob jak se stát úspěšným řídícím či vedoucím pracovníkem.