+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Leadership coaching

ledership

Nabízíme kompletní třímodulový kurz, který vychází z metody „Inner game“ a z Třetí generace NLP s názvem Leadership Coaching.
Celý kurz je poskládán z jednotlivých modulů – dvoudenních intenzivních tréninků v termínech.

Ledership coaching – “Inner Game” a Třetí Generace NLP

Růst coachingu v uplynulých 20 letech přináší nové poznatky o tom, co je v současném světě výzev a změn potřebné k dosažení úspěchu. Jedním z hlavních poznatků je, že základem úspěchu je pomoc klíčovým lidem ve vývoji jejich metody “Inner Game”.

„Vnější strategie“ jakékoliv činnosti závisí na hlediscích chování a prostředí. Ve sportu jsou to fyzické aktivity vztahující se na danou hru a používání sportovního vybavení (tenisová raketa, lyže, míč, pálka, rukavice, atd.) V prostředí byznysu záleží na efektivním používání nástrojů a zavádění nezbytných postupů k splnění kritických bodů daného úkolu a schopnosti úspěšně konkurovat na trhu.

„Inner Game“ závisí na Vašem mentálním a emocionálním přístupu k tomu co děláte. To zahrnuje Váš způsob myšlení, důvěru v sebe sama a tým, Vaši schopnost účinné koncentrace, ponaučení z chyb, práce se stresem apod.

Metodu „Inner Game“ představil Timothy Gallwey (1974, 2000) jako způsob pomoci lidem dosahovat dokonalosti v různých sportech (např. tenisu, golfu, lyžování apod.), hudbě a také byznysu a při školení managementu. Úspěch v jakékoliv oblasti výkonnosti závisí na zapojení mysli stejně tak jako těla. Připravit se mentálně a emocionálně k dobrému výkonu je základem Vaší „Inner Game“.

ig-ten

ig-ski

ig-work

ig-golf

ig2

Pokud je Vaše vnitřní a vnější strategie v souladu, pak Vaše činnosti probíhají s jakousi lehkou dokonalostí, takzvaně „jsme ve svých botách“. To že se nacházíte ve Vaší „vnitřní zóně úspěšnosti“ poznáte podle některých následujících ukazatelů:

 • Pocit sebejistoty bez obav a pochybností v sebe sama.
 • Povědomí “skromné autority” – sebedůvěra bez arogance
 • Nemáte strach ze selhání nebo vlastních pochyb o dosažení cíle
 • Jste zaměřeni na dokonalý a estetický výkon
 • Stav uvolněného, připraveného těla a koncentrované, svobodné mysli
 • Výkonnost je k dispozici bez námahy a nutnosti na ní myslet

Opak tohoto stavu – úzkost, nedostatek sebedůvěry, nízká úroveň energie, strach, stress, mentální paralýza – způsobuje řadu obtíží a chyb. Řečeno jinak, omezení v lidech omezuje jejich výkon.

ig3

Z pohledu “Třetí Generace” NLP zvládnutí “Inner Game” abychom se cítili více “v naší zóně”, závisí na souladu a integraci tří “myslí”:

1. Poznávací schopnost mysli která vychází z mozku
2. Somatická mysl soustředěná v těle.
3. “Sdílená“ mysl vycházející z propojení a vztahů s dalšími systémy kolem nás.

Techniky třetí generace NLP se mají zaměřovat na posilování centra našeho somatického jádra, které pomocí poznávání podporuje vývoj celistvosti člověka a pomocí dalších vztahů zapojuje inteligenci a nasměrování od vyšších systémů kolem nás.

Coaching v Dobách Krize a Změny

Abychom překonali krize a změny je důležité rozvíjet přizpůsobivost, stabilitu, rovnováhu, udržování kontaktu se sebou samým a schopnost něčeho se vzdát (tj. soustředit se na Vaši „vnitřní zónu úspěchu“). Je jednoduché být v rovnováze, když se život odvíjí hladce, ale aby mohl člověk udržet stabilitu v turbulentních dobách musí soustavně pracovat na těchto svých schopnostech dokud se nedostanou „do svalů“. Příprava na změnu vyžaduje dlouhodobý trénink, které Vás připraví v plné síle na cestu přechodným obdobím, včetně:

 • naučit se raději akceptovat a chápat prospěšnost krize a změny než se zcela odevzdat
 • vytvářet stav cíleně uvolněné mysli a odpočatého, připraveného těla
 • v přechodné době se přiměřeně přizpůsobit a jednat
 • podpořit rozum k přijetí a překonání věcí, které jsou mimo naši kontrolu
 • zůstat v kontaktu s Vaší hlubokou identitou, když zbytek světa se stává nestabilním
 • zachovat klid a sebedůvěru když vše kolem Vás je nejisté a nesrozumitelné
 • naučit se vzdát se věcí, které již nejsou potřebné, vzdát se předchozích úspěchů a nalézt nové souvislosti v transformaci vyplývající z krize a změny
 • spojit intelektuální inteligenci a emoční inteligenci
Následující program zkoumá konkrétní dovednosti nezbytné pro vývoj schopností, které mohou být zahrnuty pod písmeny COACH
 • Centering – Soustředění se na těžiště svého nitra
 • Opening – Otevření
 • Attending with Awareness – Podpora vědomí
 • Connecting – Výtváření spojení a kontaktů
 • Holding – Udržení stavu

Tento program nazýváme COACHing Container™ (obal-nádoba ve které se COACHing nalézá). Bez níže uvedených dovedností „CRASH“ je pravděpodobnější že se lidé zhroutí (tj. uchýlí se ke strategiím přežití)

 • Contract – Stáhnout se
 • React – Reagovat
 • Analyze – Analyzovat
 • Separate – Izolovat se
 • Hurt themselves or others – Ublížit sobě nebo jiným

V tomto praktickém semináři se v době výzev a změn naučíte aplikovat nástroje a procesy potřebné k tomu, abyste u Vašich kolegů vytvořili a posílili COACHing Container™.

Pro více informací nás kontaktujte

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více zde