+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

NLP Work – life balance

worklife_balance

2-denní seminář  NLP Work-Life Balance  přináší osvědčené postupy a strategie, vedoucí k větší rovnováze v našich životních rolích, cílech, uspořádání každodenního života a v rámci naší mise.

Cíl

Cílem semináře není udělat jednorázovou revoluci, ale pozvolně utvářet svůj životní prostor ve směru harmonie a souladu. Najít tuto rovnováhu v sobě. Je čas prozření – rok vztahu k sobě a k okolí. Objevte lásku a harmonickou rezonanci.

w-l-b

NLP Work-Life Balance je o rovnováze logického a duchovního myšlení, levé a pravé hemisféry, naší mise a vize, vnitřního dítěte a dospělého rodiče v nás, je také o rovnováze mezi „chci“ a „musím“, zodpovědností a užíváním si, mezi žitím teď a tady a žitím v minulosti, mezi křivdou a odpuštěním, mezi tím, zda „bychom měli“ a asertivním přístupem, mezi tím, zda to nejde nebo zda věřím, že to půjde.

Během semináře se naučíte:

  • Co to je NLP Work-Life Balance.
  • Umět klást NLP selfkoučující otázky – Co mi brání? Co by se muselo stát, abych dosáhl(a) rovnováhy?
  • Zjistit svá přesvědčení a paradigmata, i svých rodičů. Kolik „měli bychom“ máme?
  • Udělat mentální úklid a zbavit se strachu.
  • Stanovit si cíle – outcomes.
  • Používat vizualizační techniky, které vedou ke snazšímu naplnění cíle.
  • Pochopit své priority a hodnoty-překonávat vnitřní konflikt.
  • Umět komunikovat své potřeby Work-Life Balance.
  • Najít svůj vnitřní klid v sobě nehledě na vnější okolnosti.

V případe Vaších otázek nás kontaktujte

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte si z menu (vyžadováno)

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více zde