+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Ochrana osobních údajů

https://img.obrazky.cz/?url=2eb7a30549502345&size=2Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek či newsletterů nebo návštěvníkem našich stránek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem Vašich údajů?

Jsme Institut pro NLP s.r.o. , IČO: 25087029, se sídlem K Parku 295,  251 01 Nupaky, provozujeme webové stránky www.nlp.cz a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) zpracováváme jako správce osobní údaje na základě platného právního důvodu, především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám umožní poskytnout nabízené služby. Tyto údaje jsou uvedeny vyplněním každého z formulářů:

– objednávka kurzu,
– registrace na našich stránkách www.nlp.cz,
– objednávka E-booku,
– objednávka knih o NLP,
– kontaktní formulář,

či jiné další služby související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Vyplnění formuláře pro registrace, poptávku, kontaktování nebo objednávku kurzu

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IČO, DIČ

Tyto údaje jsou používány pro vygenerování fakturačních údajů a nejsou nijak jinak využívány.

Další údaje, které zpracováváme
 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek
 • Fotografie a videozáznamy ze seminářů, kurzů a workshopů, kterých jste se zúčastnili, pořizujeme a používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali svůj souhlas.
„Citlivé“ osobní údaje

Občas se stavá, že na seminářích nám absolventy sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu, fyzickém i psychickém, aktuálním i minulém. Tyto údaje jsou zpracováváne pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně a ostatní účastníky.

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti zpracování poptávky a vygenerování podkladů k fakturaci.

Jak jsou Vaše údaje chráněné?

Veškeré Vaše osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Web4u, s.r.o. IČ: 26058774, se sídlem Pravdova 837, 377 01 J. Hradec II, ČR, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11462.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k Vaším údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, včetně foto nebo video záznamu s Vami.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Jakýkoliv požadavek na uplatnění techto práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude vyřízen nami do 22 dnů od jeho obdržení, nestanoví-li zákon jinak (například evidence a uchování daňových dokladů). Váš požadavek odešlete na email info@nlp.cz

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jaké další služby třetích stran využíváme?

Pro získávání zpětné vazby na naše služby nebo produkty a jejich další propagaci využíváme také následující služby třetích stran, které mohou sbírat osobní údaje a pracovat s nimi v rámci rozsahu zpracovatelské smlouvy nebo aktuálního dodatku o jejich zpracování.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

 • SmartSelling a.s.
 • Facebook
 • Google
 • Microsoft

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Mlčenlivost

Ujisťujeme Vás, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.