+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Seznam seminářů NLP Master

1. NLP jako systém – seflmanagement

Cíl:

Naučit účastníky flexibilně kombinovat a používat systém nástrojů a technik NLP

Obsah:

 • Unifikované pole nástrojů a technik NLP
 • Prohloubení dovednosti kalibrace na základě modelu BAGEL
 • Rozšíření vnímavosti signálů partnera
 • Jemné rozlišování – Submodality jako nástroj rychlé a efektivní intervence
 • BACKTRACKING/vrátit se stejnou cestou
 • Jak se zbavit nežádoucího chování či zlozvyku pomocí techniky SWISH
 • Překonávání hlubokých vnitřních strachů a blokád – rychlá léčba fobie

2. R.O.L.E

Cíl:

Odhalování, budování a rozšiřování vlastních strategií úspěšnosti

Obsah:

 • Zkoumání efektivity současných strategií – model ROLE
 • Budování nových strategických možností
 • Mikrostrategie
 • Poznávací vzory – model ROLE: Model slouží pro určování efektivních a neefektivních kroků strategie.
 • Čtyřstádiový cyklus úspěchu
 • R.O.L.E. – Model efektivity: Identifikace základních složek myšlení a chování použitých k dosažení určitého výsledku nebo cílů
 • Ovládání stavu kotvení: Jak interní a externí podněty programují naše chování a prožívání
 • Platforma dokonalosti: Cílem této techniky je zmobilizovat stavy jako jsou sebejistota, zvědavost a nadšení podle naší potřeby
 • Šestikrokové přerámcovaní: Jak využít své podvědomé signály a vytvořit si nové možnosti

3. T.O.T.E. pro řízení změn

Cíl:

Rozšířit schopnosti ověřování a rozšiřování kroků k cíli – zpětná vazba

Obsah:

 • strategie přehled
 • model T.O.T.E
 • Formulace T.O.T.E. pro řízení změn
 • Mapping Across Efektivní T.O.T.E.
 • Koučovací , Toolbox nastavení cíle
 • Zpětná vazba a stretching
 • Strategie NLP – Přitažlivá budoucnost
 • Formát formulována strategie NLP
 • Landscape 

4. S.C.O.R.E. od současného k požadovanému stavu

Cíl:

Revidovat své přesvědčení a systém posilující víry se zohledněním dimenze času

Obsah:

 • NLP jako systém – S.C.O.R.E.
 • Rozšíření modelu NLP pro vytváření cesty od současného do požadovaného stavu – model SCORE
 • S.C.O.R.E. – Časová linie
 • Integrace hodnot
 • Jak poznat S.C.O.R.E.
 • Jak aplikovat S.C.O.R.E.
 • Taneční technika S.C.O.R.E.

5. S.O.A.R. řešení problémů

Cíl:

Orientovat se spíše na zdroje jako na „problémy“. Generování nových vnitřních zdrojů.

Obsah:

 • Generativního formát NLP
 • Model S.O.A.R. – Prostor problému
 • Generativní proces NLP
 • Kombinace NLP a modelu S.O.A.R.
 • Prostorový model „Jungle Gym“ pro specifikaci problémů
 • Změna osobní historie
 • Bourání negativní kotvy

6. Modelování strategie úspěchu

Cíl:

Požívat modelovací proces k rozpoznání a „zakódování“ výjimečnosti tak, aby ji mohli dosahovat i jiní.

Obsah:

 • Modelování strategií úspěchu
 • Využití vašeho oblíbeného hrdinu
 • Modelování přes neurologické úrovně
 • Stimulace kreativity a inovace
 • Kroky v procesu modelování
 • Kreativita a modelování pro úspěch v organizacích

7. Práce s přesvědčením

Cíl:

Propojovat přes přesvědčení hodnoty s prostředím, chováním, identitou a ostatními přesvědčeními a hodnotami

Obsah:

 • Úroveň přesvědčení
 • Názor, víra, přesvědčení
 • Model Black – box
 • Revize přesvědčení – spojovací výrazy
 • Přeprogramování nefunkčních systémů zabudovaných na základě minulých zkušeností – Reimprinting

8. Model rétoriky

Cíl:

Naučit se používat jazyk na generování nových možností, nových úhlů pohledu a řešení

Obsah:

 • Komunikace zaměřená na řešení
 • kouzlo jazyka
 • Povrchová – hloubková struktura
 • Budování vize metaforami
 • Procvičování jazykových modelů NLP
 • Meta model – strážci brány vnímání
 • Miltonův model – využití metafory pro přerámcování významu myšlenkové mapy

9. Zkoušení a certifikace