+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Vyjadření účastníků

5061c745ac5bcPavel Svobodník

Uběhlo deset let a já jsem se opět přihlásil na NLP a jaké bylo moje překvapení, když mě Zorka začala pomalu odkrývat kouzelné tajemství, které sebou NLP nese. Najednou jsem si uvědomil, že to je přesně ten nástroj, který musím pochopit, naučit a využívat. Jako lektor se potkávám se spoustou lidí, kteří si neví rady s vlastními elementárními neuroasocičními vzorci svého chování. Tápou, hledají a mají pocit, že tyto stavy jsou mimo jejich dosah a schopnost, je řešit.

Mám před sebou ještě dlouhou cestu učení, zkoumání a objevování podstaty lidské psychiky. Jsem ale pevně přesvědčen, že NLP je pevný základ, od kterého se mohu odrazit a ponořit se ještě hlouběji do tajů a zákoutí lidské duše a mysli.

Jako lektor profesionál, jsem velmi kritický k výkonům svých „kolegů“. Zorka snese ty nejpřísnější kritéria a jsem rád, že se od ní mohu hodně učit.

50618f3b5832bMichaela Segetová

Absolvováním NLP Practitioneru jsem získala nejen základní znalosti ze „světa NLP“, ale hlavně jsem si udělala obrázek sama o sobě, o svých blízcích a našla mnoho nových přátel, o které se dodnes díky společným zážitkům z kurzu mohu bez pochyb opřít.

Pro mne znamená NLP potvrzení toho, v čem jsem byla vychovaná – víry v neomezené schopnosti každé člověka, v pozitivní přínos každého jednotlivého člověka světu, v to, že základem všeho je možnost volby, že nemá smysl litovat svých dřívějších rozhodnutí, protože člověk vždy dělá to nejlepší, co může a také v sílu učení se ze zkušeností. NLP pro mě tedy není jen systém nových pojmů a technik, NLP je pro mne hlavně v určitém smyslu životní postoj. Základem toho všeho je i tvůrčí a velice otevřený přístup NLP, který umožňuje každému vyzkoušet nově nabyté vědomosti a přetavit je na dovednosti, které může následně využít, ať již ve svém osobním, tak pracovním životě.

Každý si prostě, dle mého názoru, na NLP může najít právě to, co se mu hodí, co potřebuje, co mu pomůže na jeho životní cestě, a to je na NLP to krásné.

NLP jednoduše dává lidem možnost volby. Možnost volby, jaký život budou žít, jak budou vycházet s ostatními i se sebou a čeho budou chtít dosáhnout. A já doufám, že díky této vlastnosti, které si na celém systému NLP asi nejvíc cením, se nikdy neztratí z mého života a bude mě jím navždy doprovázet.

50618f7b3937bJan Barbořík

Po absolvování Practitioner semináře se na svět dívám jinak. Takové silné tvrzení se objevuje na začátku téměř každé knihy či školení osobnostního rozvoje, ale u většiny to bohužel není pravda. Už od prvního modulu jsem si začal na lidech okolo sebe v každodenním životě všímat věcí, které jsem přehlížel. Začal jsem si všímat raportu při rozhovoru lidí, začal jsem zkoušet pacing & leading, používat predikáty a sledovat komunikační kanály lidí. Mám na mysli ono tolik používané rčení, že “mapa není teritorium„ a nedělám rychlé soudy.Od samého počátku jsem si ověřoval funkčnost technik, které jsme se na semináři učili – i když u některých se ve mně logická část dlouho vzpírala. Tím byly například submodality.

Fascinuje mně, jak komplexní je NLP a jak široké jsou možnosti použití. I když jsem ještě před začátkem kurzu několikrát četl „Úvod do NLP“, nic se nevyrovná praktickým ukázkám a prezentaci lektorem. Tím víc, tak charismatickým jako je Zorka. Nakonec se z mé počáteční velké skepse stalo nadšení a zápal. Rád bych v budoucnu absolvoval i Master Certification.

Nesmím také opomenout fajn lidi, spolu se kterými jsem Practitionerem prošel. Byly to zajímavé a inspirující setkávání. Rozhodně seminář předčil má očekávání, pokud bych stál znova před rozhodnutím, zda jej absolvovat, šel bych do toho bez zaváhání a lidem, kteří se zajímají o osobní rozvoj jej vřele doporučuji.

50618f973278fPetra Kostovčíková

Jako trenérka pracuji s lidmi – tanečníky různých povah, s různými problémy, s odlišným vnímáním světa atd., ovšem jdoucím za stejným cílem: Být nejlepší, vyhrávat taneční soutěže. Proškolení trenérů metodou NLP považuji za nutnost, neboť jsou to právě oni, kdo má na taneční pár velký vliv, ne-li ten největší. Mnohdy je těmto mladým lidem vzorem, a to nejen tanečním. Pomáhá řešit konflikty a nedorozumění v páru, při práci s juniory a dětmi hraje klíčovou roli ve vztazích s rodiči.

50618ff60a096Peter Krištofovič

Otvorili sa mi nové možnosti, tajemná komnata do mojho vnitra. To je to najdoležitejšie, čo mi studium NLP prináša.
Osvojil som si niektoré z princípov NLP natoľko že už ich mám ako nevedomú vědomost pevne ukotvené v mojej mysli a pozitivně mi ovplyvňujú život. Vďaka NLP sa stále zlepšujem v komunikácii so sebou a s druhými ľuďmi. Je to doslova ,,zázrak“, jako je to účinné.

Učím sa lepšie kalibrovať a v reálnej komunikácii ( keď si na to spomeniem) sa snažím všímať si výber slov, ktoré používa druhá strana. Vedome v komunikácii používam zrkadlenie a nadviazanie raportu s druhým človekom. Darí sa mi to velmi dobře a stále sa budem zdokonalovať v tom.

Pozície vnímania mi umožnili ešte via zlepšiť shopnosť empatie a veta: ,,za všetkým hľadaj pozitívny úmysel“, mi pomohla menej sa rozčuľovať nad konaním mojho okolia ( a samozrejme sa aj mne lepšie žije s vedomím, že robím najlepšie jako viem v danom čase, v danej situácii.) Toto reálne používam bežne při riešení situácií s druhými ľuďmi a je to funkčné.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALucie Teisler

Příběh začal tak, že jsem toužila si dát to, co vidím, cítím, slyším, ochutnávám, degustuji, užívám si, do něčeho hmatatelnějšího.
A jak je to v pohádkách, Martina, má kamarádka u voňavé kávy v Amsterodamu mi naslouchá a říká:
– „Slyšela jsem o fantastické metodě, díky které spousta úspěšných lidí našlo nové mapy vnímání a tak se jim otevřeli nečekané možnosti a obzory… A představ si, mému příteli se podařilo najít tak silné zdroje dobré nálady, že fungují za každého okamžiku i u nás doma…

– Prostě chceš mít pocit, že si tady a teď?
– Chceš dělat něco jinak, lépe a radostněji?
– Chceš mít pocit, že se rozvíjíš?
– Chceš, v co věříš, dosáhnout?
Tak běž, a udělej to“.
Děkuji ti, Zorko, vše se naplnilo…
Díky za krásný příběh o růstu, lidech, toleranci a lásce.

5061c1fc5cbdfJaroslav Kuneš

Kdybyste se mě zeptali před dvěma lety, co chci, odpověděl bych: „Chci MÍT nejlepší páry v ČR.“ Co chci dnes: „Chci BÝT směrovatelem a rádcem i ochráncem tanečních párů, přivézt je na vlastní cestu, hlídat je na ní, a udržovat je ve stavu harmonie a kongruence.“

Díky NLP jsem se v čase posunul od vnímání z úrovně schopností, chování a prostředí k úrovni přesvědčení a identity.

Dříve jsem učil to, co jsem myslel, že by se naučit měli. Dnes ukazuji a navádím své svěřence k jasnému pojmenování rozdílu mezi současným a požadovaným stavem. Otázkami zjišťujeme, jestli je požadovaný cíl realizován, hledáme zdroje a také způsob, jak nalézt zdroje tak, aby potřeba učit se byla cítit uvnitř a zevnitř při neustále jasné vizi cíle.

Kroky, které jsem udělal ve svém vnímání, jakož i kroky, které s tanečníky procházím, jsou něco jako první etapa cesty. Cesty, kterou tvoří za mé bedlivé ochranitelské ostražitosti a rádcovské bdělosti sami cestovatelé.

5061cdcb8688eIveta Lukáčová

Môj život ovplyvnilo cvičenie na vyznačenie cieľa pomocou neurologických úrovní. Doslova sa mi zmenil život od základov. S mojím cieľom súviselo mnoho vecí. Zmena firmy, zamestnania, zmena bydliska, vytvorenie nového hniezda pre svoju rodinu, deti. Ešte kým skončilo školenie, ja som bola niekde inde. V Brne, prekrásnom meste, do ktorého som sa zamilovala na prvý pohľad ešte pred 1 a pol rokom.

Bolo to na základe ujasnenia si, čo vlastne chcem. A nielen chcieť, to nestačí. Treba za tým ísť. A keď už človek vie, kde chce byť, cestu si vždy nájde. A ja som ju našla, a som vďačná a šťastná. Vďaka tomu, že som si prežila svoj úžasný pocit, že som dosiahla svoj cieľ!
Vďaka NLP!
Vďaka Zorka!

5061c2a3f26eeDita Emingerová

Principy NLP, to byla poslední technika, kterou jsme absolvovali v naší skupince. Skupince, která je tak nějak homogenní ve své různorodosti a která mi moc pomohla na mé cestě za poznáním sebe sama. Ne všechny principy jsem na začátku mé NLP cesty přijala za své, i když jsem měla své oblíbence. Ale teď najednou cítím hlubší porozumění, dává mi to smysl a baví mě to.

Prostě za vším hledám pozitivní úmysl, užívám si možnost volby, vím, že problém je v řečníku a ne v posluchači, mapu nepovažuji za teritorium, respektuji jedinečnost každého z nás, věřím, že lidský potenciál je nekonečný, že myšlenka je zhmotněná energie, hodně si hraji se zpětnou vazbou a nevzdávám se.

5061c34351fabTomáš Kadlec

Co pro mne znamená NLP?
NLP je pro mne jako cesta. Cesta k lepšímu porozumění, ať už v sobě samém nebo s jinými lidmi.

NLP dává člověku různé možnosti a otevírá brány poznání. Je velmi fascinující pozorovat u lidí změny a procesy, které je provází po cestě technikou.
NLP dává svobodu a vytváří nové náhledy na řešení problému či výzvy. Neodsuzuje, neškatulkuje, ale dává ucelený obraz na celou věc. Pomocí raportu a kalibrace, kotvení, stanovení cílů, vnímavosti a jistou dávkou pružnosti. Otevírá obrovský potenciál lidského vnímání věci.

NLP probouzí smysly. Propojuje vědomou a nevědomou část našeho myšlení a učí je spolu komunikovat.
Úžasné a mnohdy i zábavné, pozorovat změny, které tento vnitřní dialog vyvolává. Po projití technikou mnohdy pozoruji i určité napětí či zmatení. Hledáte, pátráte potom, co se vlastně dělo. Avšak to nemůžete najít, přijít na to.

A za nějaký čas, až vše projde celým Vaším tělem, nám proběhne hlavou: “Už to mám! Na to jsem čekal!“ Jako by vám spadl velký kámen ze srdce. Uvědomění si toho co proběhlo je úžasné, úsměvné a velmi uvolňující.
NLP mi ukázalo nový směr v myšlení a napomohlo v přístupu k sobě i ostatním.

5061c57cceb38Monika Reinerová

S výrazom „NLP“ som sa zoznámila náhodou pri tréningu HR koučing.
To bol začiatok fascinujúcej zmeny , ktorou som začala kráčať po absolvovaní prvej časti série tréningov. Každý program mi postupne prinášal neoceniteľné informácie, skúsenosti, zručnosti, praktické zážitky a sebaistotu.

V súčasnosti sa snažím včleňovať poznatky z NLP do svojej každodennej činnosti, využívať NLP v profesionálnom ako i súkromnom živote pri komunikácii s ľuďmi a sebazdokonaľovaní.
S poznaním, že každý človek sa správa, vníma, robí rozhodnutia a komunikuje podľa vlastnej mapy sveta, vlastných hodnôt, pričom ak ich rešpektujem ale nehodnotím, vnímam ale nesnažím sa im rozumieť , je môj život vzdušnejší, presvetlenejší, farebnejší, voňavejší, melodickejší či poetickejší…

5061c800d4a0cJana Sládková

Co NLP ve skutečnosti poskytuje?
V principu: jiný pohled na svět.
Nezabývá se tím, co je „pravdivé“, ale tím, co funguje a jak dosáhnout žádoucích cílů. Přesvědčuje nás, abychom se dokázali podívat na svět i očima toho druhého. Abychom, ve shodě s příslovím amerických indiánů, „ušli několik mil v mokasínech toho druhého“.

Často se nám stane, že pokud opravdu „vklouzneme“ do mokasín toho druhého, rázem uvidíme svět jinak. Pochopíme, že každý má svoji vnitřní „mapu“, kterou většinou nedokážeme dešifrovat – ne, vlastně se tím často ani nezabýváme, ani nás to často nezajímá, a pokud náhodou ano – tak to neumíme. Mapa není území. Krásná poučka NLP. Když se začneme zabývat vnitřními vzorci lidí okolo, leccos pochopíme.

5061c6416045cIva Jančeková

Co mi dalo NLP ?
– Nemusím se učit na svých chybách.
– Nemusím se bát jiného názoru/chování, odmítnutí.
– Červená na křižovatce znamená možnost změny směru.
– Nemusím lpět na tom, na čem lpí jiní lidé.
– Jiní mi jen ukazují cestu, já si vybírám.
– Můžu být otevřená ke všem lidem, můžu si od nich vzít jen to, co chci.
– Dokážu říct NE.
– Úspěch není jen CO, ale i JAK.
– Můžu být asertivní.
– Žádný stav není konečný.
– Každý je unikátní, já jsem unikátní.

5061caa2756b5Radomír Piňos

Co mi NLP dalo? Zcela jednoznačně mi pomohlo respektovat a chápat lidi kolem sebe. Díky tomuto zažívám o tolik méně konfliktů. Každý je jiný, každý má svou mapu světa a každý jedná s pozitivním úmyslem. Dále jednou z technik, která mi nejvíce pomohla srovnat si to v hlavě, je technika stanovení si hodnot. Nikdy předtím mě nenapadlo uvažovat o svých hodnotách. Donutilo mě to uvažovat, kým ve skutečnosti jsem, kým chci být a na čem mi záleží.

5061cf105d32eMarkéta Barboříková

NLP je pro mne především nástrojem, díky němuž mohu poznávat svět uvnitř sebe i vně. Díky znalosti řady technik a principů mě bylo umožněno vnímat svět tak, jak jsem doposud nezažila. Naučila jsem se používat všechny svoje smysly. Nyní mám možnost vidět, slyšet a cítit to, co bylo vždy okolo mě, ale neuměla jsem si toho povšimnout.
NLP je pro mě cestou. Cestou k lepší komunikaci, pochopení, toleranci, spolupráci – a to nejen se svým okolím, ale především sama se sebou. Ať už má člověk v životě nějaký konflikt, výzvu, není si jistý sám sebou, rád by dosáhl vytyčených cílů a vůbec si dokázal stanovit cíle, které jsou pro něho opravdu důležité, trpí strachem, úzkostí nebo jinými nepříjemnými pocity, není spokojený se svým chováním a rád by je změnil – NLP nabízí řešení.

Je skvělé vědět, že svůj život máme pevně ve svých rukou. Jen na nás záleží, jak ho prožijeme.
NLP dává zodpovědnost, ale zároveň i svobodu. Neodsuzuje. Nedělá ukvapené závěry. Nedává „nálepky“. Ověřuje. Kalibruje. Nabízí více úhlů pohledu. Více možností. Je hravé. Efektivní. Vnímavé. Kreativní. Obohacuje. Respektuje individualitu každého jedince. Motivuje a mnoho dalšího…

Chci moc poděkovat svým lektorům Zorice a Davidovi, za to, co mě naučili a za to, že jsem je mohla poznat.